Identificarea organizației

Denumirea organizatiei:  SPITALUL MUNICIPAL TURDA
Sediul : JUDETUL CLUJ, MUNICIPIUL TURDA, STRADA ANDREI MURESANU 12-16

Telefon / Fax : 004 0264 311 578

SPITALUL MUNICIPAL TURDA este o institutie sanitara de stat cu personalitate juridica, subordonata Consiliului Local al Municipiului Turda , infiintat cu scopul asigurarii de servicii medicale de specialitate. Spitalul are in structura sa sectii si compartimente distincte pentru tratamentul si ingrijirea bolnavilor cu afectiuni acute si afectiuni cronice. Sectiile pot functiona in regim de spitalizare continua sau de zi.

Finantarea SMT se asigura din veniturile realizate in raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractelor incheiate cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, de la bugetul de stat, bugetele locale, cercetare, din asocieri investitionale in profil medical sau medico-social, din donatii si sponsorizari, precum si din veniturile obtinute de la persoane fizice si juridice, in conditiile legii.

Istoric

SPITALUL MUNICIPAL TURDA- a luat fiinţă în anul 1845.

Descrierea serviciilor medicale spitalicesti

Principalele servicii medicale asigurate de spital sunt:

• Consultații în sistem de urgență și în sistem ambulator
• Investigații paraclinice și de laborator
• Stabilirea diagnosticului
• Tratamente medicale, chirurgicale și fizice recuperatorii
• Îngrijire, cazare și masă
• Cercetare științifica în domeniul medical

Serviciile medicale spitalicesti se acorda asiguratilor pe baza recomandarii de internare din partea medicului de familie acreditat sau a medicului de specialitate din ambulatoriu.

DECLARATIA MANAGERULUI “SPITALULUI MUNICIPAL TURDA” PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

Viziunea conducerii Spitalului Municipal Turda in domeniul calitatii este de a dobandi si mentine un nivel de incredere ridicat al spitalului prin calitate, grija fata de pacient si pentru fiecare  angajat al unitatii noastre.

Calitatea serviciilor noastre medicale trebuie sa constituie o obligatie pentru toti angajatii, si o recomandare pentru pacientii nostri!

Misiunea spitalului nostru este de a fi permanent un spital orientat catre necesitatile actuale si asteptarile viitoare ale comunitatii pe care o deservim si de a furniza pacientilor servicii medicale integrate si aliniate in  principal “Evolutiei permanente a tuturor factorilor din sistem”.

Prin aceasta declaratie de politica ma angajez sa :

  • comunic angajatilor orientarea catre pacienti si a importantei respectarii cerintelor legale si de reglementare;
  • sa stabilesc politica si sa asigur stabilirea obiectivelor calitatii;
  • sa conduc analizele managementului;
  • sa asigur disponibilitatea resurselor;
  • sa satisfac cerintele tuturor partilor interesate, incepand cu pacientul si sa imbunatatesc continuu eficacitatea sistemului de management al calitatii.
  • dezvoltarea infrastructurii si a domeniului medical
  • evaluarea periodica a cererii comunitatii pentru necesitatea de servicii medicale si dezvoltarea acestora;

Sistemul implementat este stabilit in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2015– Sisteme de management ale calitatii.

La proiectarea sistemului s-a tinut cont si de cerintele Ordinului 400/2015 privind standardele de calitate, Ordinul 200/2016 privind modificarea ordinului 400/2015 pentru aprobarea controlului intern managerial al entitatilor publice. Linii directoare pentru îmbunătăţiri de proces în organizaţiile de servicii de sănătate.                  

Acesta declaratie este disponibila pentru pacientii nostri si este comunicata tuturor angajatilor  spitalului, colaboratorilor, altor parti interesate si va fi analizata periodic pentru adecvarea ei continua.

Pentru ca spitalul nostru sa devina performant pe termen lung am luat in considerare urmatoarele

Obiective generale pentru partile interesate:

Pacientii:
Orientarea catre pacienti prin cresterea increderii in serviciile noastre medicale,  precum si prin dezvoltarea permanenta a gamei de servicii.

Angajatii:
Demonstrarea calitatii serviciilor personalului nostru prin angajamentul sau, prin cresterea gradului de  integritate  profesionala, a competentei, instruirii si experientei.

Comunitatea:
Asigurarea cu consecventa a unui dialog deschis si pragmatic cu reprezentantii comunitatii, munca de prevenire prin educatie sanitara.