Serviciul RUNOS

Ec. Vasilichi Violeta, sef serviciu

  • Asigurarea resurselor umane, in vederea continuitatii actului medical
  • Colectarea, verificarea si prelucrarea Foilor colective de prezenta cu scopul eficientizarii procesului de salarizare al angajatilor

Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor de Sanatate

Ec. Purcaras Alexandru, sef serviciu

Compartiment Securitatea Muncii, PSI

Ing. Popa Sebastian, responsabil PSI si SSM

  • Instructaje periodice pentru angajati
  • Simulari in incinta unitatii
  • Controale periodice/inopinante

Serviciul Financiar Contabil

Ec. Moldovan Monica, sef serviciu

In cadrul Serviciului Financiar-Contabil sunt inregistrate achizitiile de bunuri pe surse de finantare necesare desfasurarii activitatii, inregistrarea cheltuielilor si a veniturilor unitatii, in conformitate cu legislatia in vigoare  si efectueaza platile directe.

Serviciul Financiar-Contabil intocmeste situatiile de raportare financiara care reflecta o imagine fidela a situatiei economico-financiare a unitatii.

Serviciul Tehnic, Administrativ, Transport, Aprovizionare, Achizitii Publice

Ec. Baraian Calin, sef serviciu

Compartiment Culte

Preot Chirali Vasile