Sef Servicii T.A.

Proces verbal

PV selectie dosare

Tematica/ Bibliografie pentru asistent medical PL la Comp. Neonatologie

– 1 POST – ECONOMIST SPECIALIST IA LA SERVICIUL RUNOS, PERIOADA NEDETERMINATA

– 1 post de Brancardier la Sectia ATI

– 3 posturi de Infirmier la Sectia ATI

– 2 posturi de Infirmier la Blocul Operator

– 1 post de Infirmier la Sectia Chirurgie generală

Proces verbal selectie dosare

Proces verbal selectie dosare sef serviciu tehnic administrativ

Proces verbal selectie dosare sef serviciu achizitii publice, contractare, aprovizionare, transport

Proces verbal concurs cpu

Proces verbal concurs psihiatrie acuti

Proces verbal concurs interne

– 1 POST – ASISTENT MEDICAL DEBUTANT PL – LA SECTIA PEDIATRIE  -PERIOADA DETERMINATA

– 1 POST — ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL PL – LA SECTIA A.T.I – PERIOADA DETERMINATA

– 1 post de Asistent Medical PL – la Comp. Chirurgie si Ortopedie Infantila

– 1 post de Asistent Medical PL – la Cabinet Medicina Muncii

– 1 post de Asistent Medical PL – Comp. Neonatologie

– 1 post de Asistent medical debutant PL – la Serviciul de Evaluare si Statistica Medicala.

– 1 post de Asistent Medical principal PL — la Laborator Analize medicale.

Proces Verbal

Proces Verbal

Proces Verbal

Proces Verbal 

Proces Verbal

1 POST— SEF SERVICIU TEHNIC SI ADMINISTRATIV, PERIOADA NEDETERMINATA, LA SERVICIUL T.A.

1 POST — SEF SERVICIU ACHIZITII PUBLICE, CONTRACTARE, APROVIZIONARE,TRANSPORT, PERIOADA NEDETERMINATA, LA SERVICIUL A.P.C.A.T.

PROCES-VERBAL PRIVIND REZULTATELE PROBEI DE SELECTIE A DOSARELOR DE INSCRIERE

PROCES-VERBAL PRIVIND REZULTATELE PROBEI DE SELECTIE A DOSARELOR DE INSCRIERE

Proces verbal 

1 POST-INFIRMIER DEBUTANT LA SECTIA PSIHIATRIE -ACUTI PERIOADA NEDETERMIINATA

2 POSTURI – BRANCARDIERI LA C.P.0 PERIOADA NEDETERMINATA

1 POST – 1NFIRMIER DEBUTANT LA SECTIA MEDICINA 1NTERNA PERIOADA NEDETERMINATA