DECLARAȚIA MANAGERULUI “SPITALULUI MUNICIPAL TURDA” PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂȚII

Viziunea

Viziunea conducerii Spitalului Municipal Turda in domeniul calitatii este de a dobandi si mentine un nivel de incredere ridicat al spitalului prin calitate, grija fata de pacient si pentru fiecare  angajat al unitatii noastre.  Calitatea serviciilor noastre medicale trebuie sa constituie o obligatie pentru toti angajatii, si o recomandare pentru pacientii nostri!

Misiunea

Misiunea spitalului nostru este de a fi permanent un spital orientat catre necesitatile actuale si asteptarile viitoare ale comunitatii pe care o deservim si de a furniza pacientilor servicii medicale integrate si aliniate in  principal “Evolutiei permanente a tuturor factorilor din sistem”.

Prin aceasta declaratie de politica ma angajez sa :

  • comunic angajatilor orientarea catre pacienti si a importantei respectarii cerintelor legale si de reglementare;
  • sa stabilesc politica si sa asigur stabilirea obiectivelor calitatii;
  • sa conduc analizele managementului;
  • sa asigur disponibilitatea resurselor;
  • sa satisfac cerintele tuturor partilor interesate, incepand cu pacientul si sa imbunatatesc continuu eficacitatea sistemului de management al calitatii.
  • dezvoltarea infrastructurii si a domeniului medical
  • evaluarea periodica a cererii comunitatii pentru necesitatea de servicii medicale si dezvoltarea acestora;

Sistemul implementat este stabilit in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2015– Sisteme de management ale calitatii.

             La proiectarea sistemului s-a tinut cont si de cerintele Ordinului 400/2015 privind standardele de calitate, Ordinul 200/2016 privind modificarea ordinului 400/2015 pentru aprobarea controlului intern managerial al entitatilor publice. Linii directoare pentru îmbunătăţiri de proces în organizaţiile de servicii de sănătate.                  

Acesta declaratie este disponibila pentru pacientii nostri si este comunicata tuturor angajatilor  spitalului, colaboratorilor, altor parti interesate si va fi analizata periodic pentru adecvarea ei continua.

Pentru ca spitalul nostru sa devina performant pe termen lung am luat in considerare urmatoarele

Obiective generale pentru partile interesate:

Pacientii:

Orientarea catre pacienti prin cresterea increderii in serviciile noastre medicale,  precum si prin dezvoltarea permanenta a gamei de servicii.

Angajatii:

Demonstrarea calitatii serviciilor personalului nostru prin angajamentul sau, prin cresterea gradului de  integritate  profesionala, a competentei, instruirii si experientei. 

Comunitatea:

Asigurarea cu consecventa a unui dialog deschis si pragmatic cu reprezentantii comunitatii,

munca de prevenire prin educatie sanitara.