Serviciul RUNOS

Ec. Vasilichi Violeta, sef serviciu

  • Asigurarea resurselor umane, in vederea continuitatii actului medical
  • Colectarea, verificarea si prelucrarea Foilor colective de prezenta cu scopul eficientizarii procesului de salarizare al angajatilor

Serviciul de Management al Calitatii Serviciilor de Sanatate

Ec. Purcaras Alexandru, sef serviciu

Compartiment Securitatea Muncii, PSI

Ing. Popa Sebastian, responsabil PSI si SSM

  • Instructaje periodice pentru angajati
  • Simulari in incinta unitatii
  • Controale periodice/inopinante

Serviciul Financiar Contabil

Ec. Moldovan Monica, sef serviciu

Serviciul Tehnic, Administrativ, Transport, Aprovizionare, Achizitii Publice

Ec. Baraian Calin, sef serviciu

Compartiment Culte

Preot Chirali Vasile