Vă rugăm să completaţi chestionarul!
*Obligatoriu

  1.Q1. Cât de mulţumit sunteţi, în general, de ...?

  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie

  2.Q2. Căt de mulţumit aţi fost de ...?

  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie

  3.Q3. În ce măsură următoarele afirmaţii despre medicul care v-a tratat sunt adevărate?

  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie

  4.Q4. În ce măsură următoarele afirmaţii despre asistentele medicale/asistenţii medicali sunt adevărate?

  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie

  5.Q5. În ce măsură aţi fost informat sau vi s-au explicat de către personalul medicosanitar despre

  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie

  6.Q6. Pe perioada internării

  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Aceasta este o întrebare obligatorie

  7.Q7. Pe perioada internării medicamentele şi materialele sanitare au fost asigurate?

  Aceasta este o întrebare obligatorie

  8.Q8. Cum apreciaţi, din punctul de vedere al confortului, următoarele condiţii din spital?

  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Foarte mulţumit
  Foarte nemulţumit
  Aceasta este o întrebare obligatorie

  Q9.În momentul întocmirii documentelor de externare aţi fost informaţi de suma cheltuită pentru spitalizarea dumneavoastră prin oferirea unei copii a decontului de cheltuieli?

  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Aceasta este o întrebare obligatorie

  10.Q10. În cadrul spitalului sunt afișe care să reprezinte drepturile și/sau obligațiile pacienților sau asiguraților?

  Aceasta este o întrebare obligatorie

  11.Q11. Cărui personal aţi oferit din propria iniţiativă bani sau alte atenţii ca recunoştinţă pentru modul în care aţi fost îngrijit? Un singur răspuns pe linie!

  Da
  Nu
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Da
  Nu
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Da
  Nu
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Da
  Nu
  Aceasta este o întrebare obligatorie

  12.Q12. Vi s-au cerut, într-un fel sau altul, bani sau atenţii de către personalul spitalului? Un singur răspuns pe linie!

  Da
  Nu
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Da
  Nu
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Da
  Nu
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Da
  Nu
  Aceasta este o întrebare obligatorie

  13.Q13. Cunoaşteţi faptul că puteţi sesiza, prin consiliul de etică al spitalului, orice faptă care încalcă etica sau deontologia medicală (atitudine lipsită de profesionalism, lipsa consimţământului informat al pacientului, alte încălcări ale drepturilor pacientului, condiţionarea actului medical ş.a.)?

  Da
  Nu
  Aceasta este o întrebare obligatorie

  Date statistce

  Vă rugăm completaţi
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Trebuie să fie un număr întreg
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Aceasta este o întrebare obligatorie
  Nu trimiteți parole prin formularele Google.